DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

č.8b:Nalehko stezkami ALPINI+FINANCŮvGP

8b:Nalehko stezkami ALPINI+FINANCŮ v GranParadiso 
  LEHKÁ TURISTIKA 1-2 denní trasy stezkami ALPINI 

         „Velkým Rájem“ kozorožců, kamene, ledu,vodopádů:
   Snadná až vytrvalostní VHT turistika NALEHKO, či se střední zátěží (beze stanu) vybranými trasami k  cílům v rámci tématu (kasárna, lokální ubikace, pevnůstky, pozorovatelny, stanoviště dělostřelec.baterií, atd...). Dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historicko-sportovní zajímavosti, muzea v přírodě.                             
        DOPORUČENO zejména FOTOGRAFŮM A MILOVNÍKŮM PŘÍRODNÍCH KRÁS..!!!
LEHKÁ TURISTIKA 1-2 denní trasy po stezkách ALPINI / FINANČNÍ STRÁŽE 
Lehčí, místy středně obtížná turistika;po většinou dobrých cestách a byvších vojenských chodnících; několik obtížnějších pasáží v balvanových polích.
Turistické trasy, které každoročně využijí stovky milovníků hor ve všech věkových kategoriích. Lze připravit hvězdicovité výlety z kempů nalehko, nebo z různých opěrných bodů (chaty, bivaky), pokud si tam vyneseme něco zásob (na chatách lze jídlo zakoupit, cca 15-20E jeden chod). Zvládnou i starší lidé, nicméně rozchození, vytrvalí turisté s dobrým tempem. Na pěšinách budeme běžně potkávat hloučky ostatních milovníků hor a s trochou štěstí snad i nějakého kozoroha - jsou totiž docela zvědaví... Odlehlá místa ponecháme těm lépe disponovaným. 

                Krásy NP GRAN PARADISO není třeba zdlouhavě představovat, málokde příroda tak nešetřila , jako zde ( více: http://dolomiter.cz/c8-GRAND-PARADISO---Velky-Raj.html)              Méně se ale ví, že určitou oblastí často vedly do Piemontu vpády z francouzké strany -  za všechny jmenujme alespoň Napoleona, a  dokonce právě tudy vedl zřejmě legendární Hannibalův pochod přes Alpy (letopisci nepřidali  GPS souřadnice a tak dodnes  panují o přesném místě dohady). Co víme s jistotou, že odnepaměti se horami pašovalo zboží  na obě strany a než se z pastevců stali horští vůdci, přivydělávali si takhle...
              Proto není divu, že Rakušané a později mladá Italská republika věnovali oblasti a jejímu zajištění značnou pozornost - hustou síť stezek finanční stráže doplňují kasárna, ubikace, pozorovatelny, pevnůstky a nejnověji (před 1.sv.v.) stanoviště horských dělostřeleckých baterií,
vč. přístupových komunikací.
         
   A tak se vydejme od kasaránen ve vojenském městečku po širokých stezkách k úsekovým ubikacím a stanovištím horských baterií a dále  po pěšinách až k hraničnímu hřebeni s pozorovatelnami, bunkry, pevnůstkami - cestou budeme potkávat co chvíli stopy lidské činnosti z časů, které minuly; osamělé trekkery a s trochou štěstí i kozorohy, sviště a kamzíky.  
           
   Trasy vedou po těchto dobrých stezkách a spí se v kempech a na horských chatách; otrlejší mohou vyzkoušet některé z byvších ubikací finanční stráže.

Nejen za válečnou minulostí, ale i za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti!


SPECIALITA :  Vojenské městečko výcvik. kasáren Alpini; vojenské pohraniční stavby a cesty, fortifikace  
BONUS : okruh NP na přání; zámek AYMAVILLE a AOSTA.  Pevnost BARD při prodloužení
TERMÍN:                    červen-září včetně při dobrém počasí
POČET MÍST:          4-8
POČET DNÍ: 10, lépe 12-16 dní. Den prodloužení ZDARMA,víc za skromný příplatek
DÁLKOVÉ PŘEJEZDY: 2x18=36hod
OBTÍŽNOST: LEHKÁ/VYTRVALOSTNÍ turistika.Místy velké vzdálenosti/převýšení
CENA:                 cca 9000,- dle náplně. Nezahrnuje  stravu, pojištění, lokální výdaje
                                            Pro detaily k celé akci mailujte na
dolomiter@volny.cz