DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

č.8a: Stezkami ALPINI/FINANČ.STRÁŽE v GP

č.8a: Stezkami ALPINI/FINANČ.STRÁŽE v GranParadisu

NP GRAN PARADISO- hranice:ve stopách NAPOLEONA,HANIBALA;
                  stezkami PAŠERÁKŮ, FINANCŮ & jednotek ALPINI 

        "Velkým Rájem“ kozorožců, kamene, ledu,vodopádů:
  Vícedenní (4x2, 2x3-4dny) tématické okruhy v oblasti :Středně obtížná, Vytrvalostní VHT turistika se střední zátěží (beze stanu) vybranými trasami k  cílům v rámci tématu (kasárna, lokální ubikace, pevnůstky, pozorovatelny, stanoviště dělostřelec.baterií, atd...). Dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historicko-sportovní zajímavosti, muzea v přírodě.

    Spaní vždy pod střechou - v bivacích, horských chatách a salaších.                 

        DOPORUČENO FOTOGRAFŮM A MILOVNÍKŮM PŘÍRODNÍCH KRÁS..!!!  
 
    
Krásy NP GRAN PARADISO není třeba zdlouhavě představovat, málokde příroda tak nešetřila , jako zde ( více: http://www.dolomiter.cz/c8-GRAND-PARADISO---Velky-Raj.html )              Méně se ale ví, že určitou oblastí často vedly do Piemontu vpády z francouzké strany -  za všechny jmenujme alespoň Napoleona, a  dokonce právě tudy vedl zřejmě legendární Hannibalův pochod přes Alpy (letopisci nepřidali  GPS souřadnice a tak dodnes  panují o přesném místě dohady). Co víme s jistotou, že odnepaměti se horami pašovalo zboží  na obě strany a než se z pastevců stali horští vůdci, přivydělávali si takhle...
              Proto není divu, že Rakušané a později mladá Italská republika věnovali oblasti a jejímu zajištění značnou pozornost - hustou síť stezek finanční stráže doplňují kasárna, ubikace, pozorovatelny, pevnůstky a nejnověji (před 1.sv.v.) stanoviště horských dělostřeleckých baterií,
vč. přístupových komunikací.
            A tak se vydejme od kasaránen ve vojenském městečku po širokých stezkách k úsekovým ubikacím a stanovištím horských baterií a dále  po pěšinách až k hraničnímu hřebeni s pozorovatelnami, bunkry, pevnůstkami - cestou budeme potkávat co chvíli stopy lidské činnosti z časů, které minuly; osamělé trekkery a s trochou štěstí i kozorohy, sviště a kamzíky. 
               Trasy vedou po těchto dobrých stezkách a spí se pod střechou; otrlejší mohou vyzkoušet některé z byvších ubikací finanční stráže.
    Nejen za válečnou minulostí, ale i  PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti!

SPECIALITA :  Vojenské městečko výcvik. kasáren Alpini; vojenské pohraniční stavby a cesty, fortifikace  
BONUS : okruh NP na přání; zámek AYMAVILLE a AOSTA.  Pevnost BARD při prodloužení
 
TERMÍN:                    červen-září včetně při dobrém počasí
POČET MÍST:          4-8
POČET DNÍ:      10, lépe 12-16 dní. Den prodloužení ZDARMA,víc za skromný příplatek
DÁLKOVÉ PŘEJEZDY: 2x18=36hod
OBTÍŽNOST: LEHKÁ/VYTRVALOSTNÍ turistika.Místy velké vzdálenosti/převýšení
CENA:                 cca 8500,- dle náplně. Nezahrnuje  stravu, pojištění, lokální výdaje
                                            Pro detaily k celé akci mailujte na
dolomiter@volny.cz
 
8a) 4x2, či 2x3-4 denní okruhy po stezkách ALPINI / FINANČNÍ STRÁŽE 
2 velké, či 3-4 menší vícedenní okruhy  po starých zapomenutých stezkách , jsou místy  náročnou turistikou  a přestavují to nejlepší, co vám „Velký ráj“ - a po mém mínění i Evropa - může nabídnout vychozenému turistovi: vysokohorská jezera, nádherná údolí, skalnaté průsmyky, opuštěné pevnůstky, baterie, pozorovatelny a ubikace jednotek ALPINI; úchvatné pohledy do propastí i k vrcholům kolkolem.  Stáda kamzíků i osamělé staré kozorohy, jejichž ležérní pohyb ve stěnách bere dech i otrlému alpinistovi. Také místy problematický terén, zkoušku vytrvalosti,sil; a třeba i zcela nepohodovou nepohodu deště, sněžení a ledového vichru a teplo horské chaty; prostě vše, co k horám patří.
Ale především nevídanou koláž nebe, kamene, vody, ledu, rostlinstva a obyvatel této krajiny ze sna