Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

AKTUÁLNÍ AKCE

 VOLNÉ TERMÍNY PRO NASTÁVAJÍCÍ SEZÓNU:
ZDE JSOU TERMÍNY/DESTINACE OTEVŘENÉ NAPEVNO,ČI V JEDNÁNÍ:                                                  ( BUDE-LI MÍSTO, MŮŽETE SE PŘIDAT ) 

Pokud by jste měli zájem o kteroukoli jinou z destinací hlavní nabídky; nebo měli nějaké jiné speciální přání v rámci Evropy, neváhejte mě kontaktovat na uvedeném mailu....  Můžeme zkusit se nějak dohodout, aby Vám seděl termín a náplň....
 
(Může se stát, že by jste se v daném termínu chtěli podívat jinam - napište, třeba s tím půjde něco udělat..)
 
                                 (VYBERTE SI z nabídky a napište na:  dolomiter@volny.cz  ) 
        
28.4. - 9.5.  LAGO GARDA   (alternativy: STRAAFEXPEDITION, ISONZO) 
1. - 10.6.    VAL GRANDE   (alternativy: STRAAFEXPEDITION, ISONZO)
30.6. - 15.7.  GRAN PARADISO (alternativy: ADAMELLO, A.MARITIMME)
27.7. - 5.8.   VÁLKA V DOLOMITECH
17-26/8   ALTIPIANO ASSIAGO-Mte GRAPPA (alternativa: ISONZO)
14. - 23.9. STRAAFEXPEDITION nebo ISONZO
 29.9. - 7.X. VAL GRANDE (alternat: LAGO MAGGIORE-LINEA CADORNA)
 
28.4. - 9.5.    č.8) LAGO GARDA‚ LEDRO,MteTREMALZO, MteBALDO: FRONTA NAD JEZEREM - Zastavený vpád do Trentina r.1915 a permanentní bitva na jezeře a v okolních horách až do 11/1918:  
 Turistika lehké až střední obtížnosti po stopách VELKÉ VÁLKY a vystoupení Čs.legionářů na Doss Alto + trocha lenošení u jezera..
                   1-3denní túry, či velký vícedenní okruh v horách nad jezerem.
     Snadná až vytrvalostní VHT turistika NALEHKO, či se střední zátěží (beze stanu) vybranými trasami k vybraným cílům. Většinou dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. 
 
V TÉTO DOBĚ VĚTŠINOU VLÁDNE V OBLASTI JIŽ LETNÍ POČASÍ !!!
Kulturně-historicko-sportovní zajímavosti, muzea v přírodě.  
Na přání projížďka lodí po jezeře.. 
 
     Velké jezero,oblíbené hlavně Německými turisty již přes 80 let; lezecká Mekka Arco, úzké silnice ve strmých svazích nad vodou; památky a pozůstatky z 1.sv.války; ale především velmi krásná příroda.  Poč. května zde vládne již plné rozkvetlé jaro a většinou letní teploty! 
            Putování stezkami nad jezerem a po přilehlých horských pásmech, vedena bojovými postaveními + pevnostmi po byvší Rakousko–Italské frontě z let 1915-18  ve vybraných úsecích, s výkladem a komentářem tehdejších událostí + volitelný 3denní horský přechod v rámci tématu navíc. Návštěva pevností, muzea a památek v Rivě . Hřeben Mte BALDO a vystoupení Českých legionářů Doss Alto v roce 1918.
           Nejen za válečnou minulostí, ale hlavně za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti! 
 

SPECIALITA: obranná linie nad Riva del Garda po snadných via-ferratách (doporučeno)
BONUS NAVÍC: návštěva pevnosti Franzenfeste nebo projížďka lodí po jezeře.

PODROBNOSTI: 
 http://grandeguerra.snadno.eu/c11-lagoGARDARIVAMtBALDOMtTREMALZO.html

 
ALTERNATIVNÍ CÍLE PRO DANÝ TERMÍN:
 
-  č.7: BITVA NA PLANINĚ SEDMI OBCÍ:
-  -  č.6 : ROVERETTO, LAVARONE, PASSUBIO:
-  č. 1,2,3 : ISONZO - VÁLKA NA SOČI:
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. - 10.6.   č.9) NP VAL GRANDE+Lago MAGGIORE - linie, kde se nebojovalo:  Turistika střední obtížnosti po Cadornově linii + něco z NP.
PODROBNĚJI :  lehká až vytrvalostní turistika v zapomenutých horách po  obranné CADORNOVĚ LINII + trocha lenošení poblíž legendárního jezera.
2-3denní túry, nebo 1-2 velké 4 denní okruhy, příp. velký přechod národního parku. VHT turistika se střední zátěží (beze stanu) po byvší Cadornově obranné linii, budované v letech 1915-17; větš. dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historické a přírodní zajímavosti. 
Spí se vždy pod střechou! 
        V r.1915 vstoupilo království Italské do války proti svému dosavadnímu spojenci - Rakousko-Uhersku  - zradou a za úplatek Trojdohody. Měla to být rychlá válka - ale nebyla. Poč.r.1916 se italové začali obávat Německo-Rakouského protiútoku ze severu, cestou přes neutrální Švýcarsko. Vrchní velitel, gen.Cadorna přikázal urychleně budovat záchytnou linii pro podobný případ - zachovalé zbytky této rozsáhlé liniie lze najít v kopcích a horách nad jezery ještě dnes... 
        NP Val Grande je jedním z neprávem opomíjených evropských NP a přitom má všechny atributy úspěšné destinace: fascinující přírodu v rozpětí od pastevecké poloniny po regulérní Alpské pásmo; krásné (a strmé ) štíty, něco málo zajištěných cest , zapomenuté salaše v odlehlých koutech, dobré stezky a možnost ostřejší vícedenní hřebenové túry, či kompletního dlouhého přechodu údolími a průsmyky národního parku. Navíc Lago Maggiore z Hemingwayova románu "Sbohem armádo" v bezprostřední blízkosti a rázovitá, kdysi rybářská městečka kolem něho. 
                                      V květnu zde vládne již skoro regulérní léto 
Nejen za minulostí, ale i za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti!
SPECIALITA :  návštěva poutního chrámu (UNESCO) 
BONUS :  projížďka lodí po jezeře na přání . 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTERNATIVNÍ CÍL pro termín 1-10/6 :   
 
1. - 10.6 č.2+3) ISONZO (SOČA): POSLEDNÍ BITVY NA SOČI - FRONTA V PODHŮŘÍ A NÍŽINĚ - oblast nejkrvavějších střetů od TOLMINU ke GORICi a TERSTU:  Po stopách VELKÉ VÁLKY a účastí Českých vojáků v ní: 7-11.bitva na SOČI od podhůří k moři. 
Lehká turistika, 1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-1917 SOČSKÁ fronta, SLOVINSKO: od vrchoviny až k Jadranu...  (Tolminské vrchy, Bajnšice, Gorice, Sabotin, Kras, Iamiano, Hermada, Flondarský výběžek, Duino) .
"Po stopách českých pluků z let 1915-17 na byvší Sočské frontě": se zaměřením na  Rakousko - Italskou podhorskou frontu 1.sv.války; dějiště gigantických "bitev na Soči", které si nezadaly s operacemi na západní frontě; s akcentem na účast českých sborů na tehdejších operacích...   trasy jsou vedeny frontovou linií (zákopy, kaverny, postavení baterií, ubikace), dále obsahují návštěvy válečných hřbitovů, ossarií, kostelů, pevností, státních i soukromých muzeí a dalších zajímavostí spjatých s tématem. Jedná se vrchovinu a nížinu, takže snadná turistika téměř pro každého...  
             Nejen za válečnou minulostí, ale i za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI  oblasti! 
SPECIALITA: průlom na Bajnšické plošině; obrana GORICE, KRASU, HERMADY a účast českých pluků.
BONUS:          pevnosti PREDIL, HERMANN, KLUŽE  
                             
Podrobnosti: http://grandeguerra.snadno.eu/c3-ISONZO-fronta-Kras-GORICE-HERMADA.html
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

30.6 - 8.(15).7. č.8: NP GRAN PARADISO: po stopách NAPOLEONA, HANNIBALA; stezkami PAŠERÁKŮ, FINANCŮ & jednotek ALPINI 

       „Velkým Rájem“ kozorožců, kamene, větru, ledu a vodopádů:
   Snadná až vytrvalostní VHT turistika NALEHKO, či se střední zátěží (beze stanu) vybranými trasami k  cílům v rámci tématu (kasárna, lokální ubikace, pevnůstky, pozorovatelny, stanoviště dělostřelec.baterií, atd...). Dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historicko-sportovní zajímavosti.
   DOPORUČENO zejména FOTOGRAFŮM A MILOVNÍKŮM PŘÍRODNÍCH KRÁS..!  

               
Krásy NP GRAN PARADISO není třeba zdlouhavě představovat, málokde příroda tak nešetřila , jako zde ( více: http://www.dolomiter.cz/c8-GRAND-PARADISO---Velky-Raj.html Méně se ale ví, že určitou oblastí často vedly do Piemontu vpády z francouzké strany -  za všechny jmenujme alespoň Napoleona, a  dokonce právě tudy vedl zřejmě legendární Hannibalův pochod přes Alpy (letopisci nepřidali  souřadnice a tak dodnes  panují o místě dohady). Co víme s jistotou, že odnepaměti se horami pašovalo zboží  na obě strany a než se z pastevců stali horští vůdci, přivydělávali si takhle...
              
Proto není divu, že Rakušané a později mladá Italská republika věnovali hranici a jejímu zajištění značnou pozornost - hustou síť stezek finanční stráže doplňují kasárna, ubikace, pozorovatelny, pevnůstky a nejnověji (před 1.sv.v.) stanoviště horských dělostřeleckých baterií,
vč. přístupových komunikací.
              Trasy vedou po těchto dobrých stezkách a spí se pod střechou; otrlejší mohou vyzkoušet některé z byvších ubikací finanční stráže. V rámci akce je možný 2-3denní okruh NP, poněvadž  jedeme Nejen za válečnou minulostí, ale hlavně za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti!

SPECIALITA :  Vojenské městečko výcvik. kasáren Alpini; vojenské pohraniční stavby a cesty 
BONUS : okruh NP na přání; zámek AYMAVILLE a AOSTA.  Pevnost BARD při prodloužení
 
                                                    VYBERTE SI ZPŮSOB JAK :
Nevšedně proměnlivá a krásná krajina NP tisíce tváří,umožňuje 3nabídky :
- dvoudenní výlety k vybraným cílům (lehká turistika)   č.8b)
- vícedenní (2x4) okružní túry  po  zapomenutých stezkách: vytrvalostní / těžká turistika. č.8a)
vícedenní okružní túra 3 ůdolí / 6 průsmyků:   vytrvalostní / těžká turistika. č.8c)
 
8a) 2x4 denní okruhy po stezkách ALPINI / FINANČNÍ STRÁŽE V  GRAN PARADISO 
2 velké vícedenní okruhy  po starých zapomenutých stezkách , jsou místy  náročnou turistikou  a přestavují to nejlepší, co vám „Velký ráj“ - a po mém mínění i Evropa - může nabídnout: vysokohorská jezera, nádherná údolí, skalnaté průsmyky, opuštěné pevnůstky, baterie, pozorovatelny a ubikace jednotek ALPINI; úchvatné pohledy do propastí i k vrcholům kolkolem. Stáda kamzíků i osamělé staré kozorohy, jejichž ležérní pohyb ve stěnách bere dech i otrlému alpinistovi. Také místy problematický terén, zkoušku vytrvalosti,sil; a třeba i zcela nepohodovou nepohodu deště, sněžení a ledového vichru a teplo horské chaty; prostě vše, co k horám patří.
Ale především nevídanou koláž nebe, kamene, vody, ledu, rostlinstva a obyvatel této krajiny ze sna 
  
8b)LEHKÁ TURISTIKA 1-2 denní trasy po stezkách ALPINI / FINANČNÍ STRÁŽE 
Lehčí, místy středně obtížná turistika (dle natrasování) po většinou dobrých cestách a byvších vojenských chodnících; několik obtížnějších pasáží v balvanových polích. Turistické trasy, které každoročně využijí stovky milovníků hor ve všech věkových kategoriích. Lze připravit hvězdicovité výlety z kempu nalehko, nebo z různých opěrných bodů (chaty, bivaky), pokud si tam vyneseme něco zásob (na chatách lze jídlo zakoupit, cca 15-20E jeden chod). Zvládnou i starší lidé, nicméně rozchození, vytrvalí turisté s dobrým tempem. Na pěšinách budeme běžně potkávat hloučky ostatních milovníků hor a s trochou štěstí snad i nějakého kozoroha - jsou totiž docela zvědaví... Odlehlá místa ponecháme těm lépe disponovaným. 
 
8c) VELKÁ VÍCEDENNÍ OKRUŽNÍ TÚRA 3 údolí / 6 průsmyků - NP GRAN PARADISO 
vícedenní okruh 3 údolí / 6 průsmyků je vytrvalostní, náročnou turistikou (vzdálenosti)
Po starých loveckých stezkách podnikneme "cestu tam a zase zpátky" přes 3 hlavní údolí Velkého Ráje - uvidíme vysokohorská jezera, nádherná údolí, skalnaté průsmyky, ledovce, vodopády, úchvatné pohledy do propastí i k vrcholům kolkolem (Matterhorn, MontBlanc...); velmi proměnlivou krajinu. Spí se vždy pod střechou a jde po dobrých cestách; výškové převýšení opakujících se výstupů a sestupů je značné (cca 1000vm) a činí z okruhu na "střednětěžko (beze stanu)", i bez ledovce, ferrat a lezení  tvrdší vytrvalostní podnik.  
                Větší část trasy je mimo hlavní military téma - jedná se o okruh v NP  pro milovníky přírody.
 

1. ALTERNATIVNÍ CÍL pro termín 30.6-15/7 : 

30.6 - 8.(15).7.  ADAMELLO, PRESSANELLA a ORTLER : 

       „Válka okolo třítisícovek - v sněhu, ledu, mrazu a vichřicích :
   Náročna, vytrvalostní VHT turistika  se střední zátěží (beze stanu) vybranými trasami k  cílům v rámci tématu (kasárna, lokální ubikace, pevnůstky, pozorovatelny, stanoviště baterií, atd...).                               
              DOPORUČENO zejména FOTOGRAFŮM A MILOVNÍKŮM PŘÍRODNÍCH KRÁS...!!!  
 
Předběžná rasa zahrnuje ZÁPADNÍ oblast ryze vysokohorské fronty, tj úsek ADAMELLO - PASSO TONALE - NP STELVIO - ORTLER
 
 
 
2. ALTERNATIVNÍ CÍL pro termín 30.6-15/7 :   
 
 č.10: ALPE MARITIME - výcviková střediska elitních horských jednotek ALPINI + pohraniční stezky na Fr/It pomezí  

Putování nevšední  botanickou lokalitou NP ve stopách Alpínů a finanční stráže.    Lehká až vytrvalostní turistika na střední zátěž (beze stanů) po dobrých cestách (analogie s Dolomity je zde asi nejlepším příměrem).   2-4denní výlety, nebo náročnější okruh NP po hřebenech a průsmyky na 7dní.  Velký trek okolo parku snese bez výhrad srovnání s Tour de Mont Blanc s tím, že zde potkáte asi tak dvacetinu lidí než na slavné TMB. Množství komunikací, majících původ v období cca 1880 - 1945 (vojenské zajištění hranice, výcviková střediska Alpini) umožnuje trasování po celkem dobrých cestách. V prodloužení na přání je možné navštívit okolní hory (na druhé straně za hranicí je Francouzský NP Mercantour), sousední oblast Val Stura a pevnost VINADIO.

S ohledem na vzdálenost cíle je v plánu cestou tam/zpět mezipřistání u Lago GARDA

          NP PŘÍMOŘSKÉ ALPY je zcela unikátním biotopem v rozmezí od skoro středomořských podmínek v podhůří, až po vyloženě Alpskou zónu v horním patře. Pro botaniky a obdivovatele horské květeny a fauny představují od května do října naprosto unikátní lokalitu.. Zatímco Francouzská strana je světem náhorních plošin, nekonečných luk a patvin, zaoblených kopců a připomíná Slovenské či Rumunské nižší hory; Italská (východní strana), je plná skalních stěn, strží, hlubokých údolí; divoká a členitá, jako třeba právě Dolomity. K srovnání s touto skupinou vede i značný počet vojenských staveb souvisejících s probíhající hranicí Francie/Itálie: cest, strážních domků, celnic a dokonce i velkých kasáren pro pár set vojáků v dvoutisícové výšce. Horní stanice lanovek, dělostřelecké bunkry, tunely ve skále, kaverny, strážní stezky... zde se cvičily pluky Alpini nasazené ve Velké Válce v Dolomitech, Adamellu či Krnském pohoří na Soči.
            Naleznete zde ale i jiné stopy lidské činnosti: například byvší doly na stříbro či obří přehradní nádrže s elektrárnami energetického gigantu ENEL.
     V červnu zde vládne regulérní léto a v podhůři tropické teploty. Nahoře je příjemně. 
 Nejen za válečnou minulostí, ale i za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti! 
 
SPECIALITA :  několik výcvikových kasáren Alpini; vojenské pohraniční stavby a cesty 
BONUS :  pevnost Vinadio
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        
27.7. - 5.8.   č.4): DOLOMITY 1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-17 Tyrolská fronta, oblast CORTINA d'AMPEZZO  
Snadná/vytrvalostní VHT turistika NALEHKO,či se střední zátěží k vybraným cílům. Dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historické-sportovní zajímavosti, muzea v přírodě. Spaní: bivaky, chaty, kempy - ve vlastním stanu. Náplň lze upravit dle dohody. Zůčastnit se mohou (až na ferraty) v zásadě všichni, koho neporazí výstup na Milešovku za 60min. Na přání je možné připravit několik 2 až vícedenních tras pro zkušené a trénované turisty

          Téměř kompletní putování bojovými postaveními + okolními pozicemi po byvší Rakousko – Italské horské frontě z let 1915-17 v jižních Tyrolích v úseku Col di Lana –Toffany- Fannes – Cristallo; s výkladem a komentářem tehdejších událostí + 3denní horský přechod v rámci tématu navíc. Návštěva muzeí, válečných muzeí v přírodě... 
       Nejen za válečnou minulostí, ale též za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI nejvyhlášenější oblasti Dolomit!
Trasa zahrnuje VÝCHODNÍ oblast ryze horské fronty s vyjímkou MARMOLADY, tj úsek od COL di LANA AŽ K COL ROSA/CRISTALLO
      
Podrobněji:  http://grandeguerra.snadno.eu/c4-DOLOMITY-oblast-CORTINA.html 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. ALTERNATIVNÍ CÍL pro termín 27.7. - 5.8. : 
27.7. - 5.8.  č.5  Fronta v DOLOMITECH - oblast SEXTÉN (od Mte Piana po Auronzo Cadore) Turistika střední obtížnosti po linii 1915-17

 1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-17 Tyrolská fronta, oblast TRE CIME - SEXTÉN
Téměř kompletní putování bojovými postaveními + okolními pozicemi byvší Rakousko – Italské horské fronty z let 1915-17 v Jižních Tyrol v úseku Te CIME-  Sexten:  Mte Specie - Mte Piana – Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo – Patternkoffel – Bodenknoten – Zwollerkoffel – Mte. Poppera – Elferkoffel- Rottwandspitze - Pso Mte Croce Comelico; s výkladem  událostí + 3denní horský přechod v rámci tématu. 

Nejen za válečnou minulostí, ale též za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI nejvyhlášenější oblasti Dolomit!

   VHT turistika NALEHKO, či se střední zátěží (beze stanu) vybranými trasami k vybraným cílům. Dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historické-sportovní zajímavosti, muzea v přírodě. Spaní: bivaky, chaty, kempy - ve vlastním stanu. Náplň lze upravit dle dohody. Zůčastnit se mohou v zásadě všichni, koho neporazí výstup na Milešovku za 60min. Na přání je možné připravit několik 2 či vícedenních tras. 
Podrobněji: http://www.grandeguerra.cz/c5-DOLOMITY--oblast-TRE-CIMESEXTEN.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. - 26.8. č.7:  ALTIPIANO ASSIAGO-Mte GRAPPA-Mte TOMBA
Permanentní bitva na planině 7obcí (Sette communi) 5/1915-11/1918,

Po stopách bojů o Planinu sedmi obcí a Mte Grappu (Strafexpedition, battaglia di Ortigara, battaglia Arresto, battaglia Solsticio, battaglia Vittorio Venetto)
 Jedno až 3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-1917 již.fronta,oblast ASSIAGO-GRAPPA
Putování bojovými postaveními + pevnostmi po byvší Rakousko – Italské  frontě z let 1915-17 v jižních Tyrolích ve vybraných úsecích Altopiano ASSIAGO  a Mte GRAPPA;  s výkladem a komentářem tehdejších událostí.  
             VHT turistika NALEHKO, či se střední zátěží  vybranými trasami k vybraným cílům. Dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historické-sportovní zajímavosti, muzea v přírodě. Spaní: bivaky, chaty, kempy - ve vlastním stanu. Náplň lze upravit dle dohody. Zůčastnit se mohou v zásadě všichni, koho neporazí výstup na Milešovku za 60min. Na přání je možné připravit několik 2 či vícedenních tras.  
                      Nejen za válečnou minulostí, ale též za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI náhorní planiny.

SPECIALITA:  bitva o Mte ORTIGARA a Italský protiútok na linii Mte TOMBA-MteGRAPPA

BONUS NAVÍC:  voj.  základna střel NATO na Mte Grappa, nebo návštěva Montello (češi bitva na Piavě 6/1918) 

Podrobněji: 
http://grandeguerra.snadno.eu/c7-ALTIPIANO-ASSIAGO-MtGRAPPA-MtTOMBA.html

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. - 13.9.  č.1)JULSKÉ ALPY: HORSKÁ FRONTA BOVEC-TOLMIN
+ ofenziva/průlom u KOBARIDU  24-26/X/1917

           PO STOPÁCH VELKÉ VÁLKY, BITEV NA SOČI A ČESKÝCH VOJÁKŮ V NÍ. Vytrvalostní turistika, 1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-1917 SOČSKÁ fronta, SLOVINSKO: 
od Bovce do Tolminu (Krnské pohoří)  "Po stopách českých jednotek na byvší Sočské frontě":  Vojenskými chodníky, cestami, zákopy, pozorovatelnami, stanovišti baterií, ubikací, velení a trénu - po stopách pozapomenuté fronty 1.války, v níž sehráli nemalou roli nejen čeští vojáci, ale i české zbraně z Plzně.  Průlom u Kobaridu a Bovce (plynový útok); dobytí Krnského hřebene, obrana Mrzli vrh a Tolminského předmostí; dělostřelci a Jos.Váchal na Javorščeku.                             
Kromě exteriérů zahrnuje návštěvu voj. muzeí, sbírek, hřbitovů, ossárií a kostelů.
    S akcentem na účast českých sborů na tehdejších operacích... trasy jsou vedeny frontovou linií (zákopy, kaverny, postavení baterií, ubikace), dále obsahují návštěvy válečných hřbitovů, ossarií, kostelů, pevností, státních i soukromých muzeí a dalších zajímavostí spjatých s tématem. Jedná se vrchovinu a hory, takže vytrvalostní turistika na "střednětěžko"...  

SPECIALITA:  průlom+ofenzíva u KOBARIDU 24.X1917+účast čes.jednotek; obrana Bovce, Mrzli vrh
                         Čeští vojáci a osobnosti na horní Sočské frontě (Váchal, Šrámek a další)
BONUS:          pevnosti PREDIL, HERMANN, KLUŽE  
                      Nejen za přírodními krásami, ale i loveckou a vojenskou minulostí oblasti!
Podrobnosti:http://grandeguerra.snadno.eu/c1--ISONZO-Horska-fronta-BOVEC-TOLMIN.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
14. - 23.9. č.6)  STRAFEXPEDITION-Trestná výprava 5/1916: 
 PO STOPÁCH RAK.PRŮLOMU z 5/1916, KTERÝ MÁLEM UKONČIL VÁLKU NA ITÁLII O 2 ROKY DŘÍVE 

Lehká turistika, 1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-1917 Tyrolská fronta, oblast ROVERETTO-SETTE COMMUNI:  Putování pevnostmi a liniemi byvší Rakousko–Italské horské fronty z let 1915-17 v Jižních Tyrolích v úseku planiny LAVARONE-MtePASSUBIO+planiny ASSIAGO  s výkladem tehdejších událostí. volitelný 3denní horský přechod v rámci tématu. 

 JEN ZA DOBRÉHO POČASÍ  - v tomto období bývá v oblasti babí léto..

VHT turistika NALEHKO, či se střední zátěží (beze stanu)  k vybraným cílům. 
Dobrými cestami; trasy jsou vedeny často frontovou linií (zákopy, kaverny, postavení baterií, ubikace), dále obsahují návštěvy válečných hřbitovů, ossarií, kostelů, pevností, státních i soukromých muzeí a dalších zajímavostí spjatých s tématem. Jedná se vrchovinu a nížinu, takže turistika téměř pro každého..  
SPECIALITA :  den extra na Mte PASSUBIO, STRADA 52 GALLEREII;
BONUS: návštěva přilehlé oblasti Gruppo CÁREGA  
Nejen za válečnou minulostí, ale též za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI vyhlášené oblasti Piccollo Dolomiti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 29.9. - 7.X.  č.9) NP VAL GRANDE+Lago MAGGIORE - linie, kde se nebojovalo  - Turistika střední obtížnosti po Cadornově linii + něco z NP. 
         JEN ZA DOBRÉHO POČASÍ  - v tomto období bývá v oblasti babí léto..
Lehká až vytrvalostní turistika v zapomenutých horách po  obranné CADORNOVĚ LINII + trocha lenošení poblíž legendárního jezera.

2-3denní túry, nebo 1-2 velké 4 denní okruhy, případně velký přechod národního parku. A pozor - spí se vždy pod střechou! VHT turistika se střední zátěží (beze stanu) většinou dobrými cestami, s obtížností dle kondice a skladby účastníků. Kulturně-historické zajímavosti; na přání závěrem půldenní projížďka lodí po jezeře..
    V r.1915 vstoupilo království Italské do války proti svému dosavadnímu spojenci - Rakousko-Uhersku  - zradou a za úplatek Trojdohody. Měla to být rychlá válka - ale nebyla. Poč.r.1916 se italové začali obávat Německo-Rakouského protiútoku ze severu, cestou přes neutrální Švýcarsko. Vrchní velitel, gen.Cadorna přikázal urychleně budovat záchytnou linii pro podobný případ - zachovalé zbytky této rozsáhlé liniie lze najít ještě dnes... 
      NP Val Grande je jedním z neprávem opomíjených evropských NP a přitom má všechny atributy úspěšné destinace: fascinující přírodu v rozpětí od pastevecké poloniny po regulérní Alpské pásmo; krásné (a strmé ) štíty, něco málo zajištěných cest , zapomenuté salaše v odlehlých koutech, dobré stezky a možnost ostřejší vícedenní hřebenové túry, či kompletního dlouhého přechodu údolími a průsmyky. Navíc Lago Maggiore z Hemingwayova románu "Sbohem armádo" v bezprostřední blízkosti a rázovitá, kdysi rybářská městečka kolem něho. 
                     Počátkem října září místní smíšené lesy všemi barvami podzimu...
SPECIALITA :  návštěva poutního chrámu (UNESCO) půldenní projížďka lodí po jezeře na přání .
BONUS : půldenní projížďka lodí po jezeře na přání . 
Podrobnosti na:   http://grandeguerra.snadno.eu/c9LagoMAGIOREValGRANDE-lineaCADORNA
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TOPlist